Visi dan Misi

ismaeropah

VISI

  • Membangun kekuatan tamadun Islam di Malaysia berasaskan keadilan bersama.

MISI

  • Membina kekuatan keperibadian yang berpaksikan Islam serta penguasaan budaya ilmu, kehidupan sihat, perancangan dan teknologi

OBJEKTIF

  • Memantapkan kefahaman ahli serta masyarakat bagi melahirkan pimpinan di masa depan.
  • Mengangkat kesedaran peri-pentingnya pembinaan keluarga.
  • Membentuk remaja ke arah membangunkan potensi intelektual, fizikal dan spiritual.
  • Membimbing pemuda menjadi individu muslim berketrampilan dan bertanggungjawab terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara.
  • Menyedia, menerbit dan menyalurkan maklumat-maklumat yang melibatkan kepentingan ahli dan masyarakat melalui saluran media yang dibenarkan.
  • Mewujudkan pusat-pusat pendidikan dan latihan ke arah meningkatkan taraf sosio-ekonomi ahli dan masyarakat.
  • Membantu masyarakat dari segi kebajikan dan aspek kemanusiaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *